aiko Zepp 
Nagoya 
2019年10月25日(金)
~26日(土) 
⇒ チケット購入Zepp Nagoya 
⇒ 会場座席図